Τμήματα

Ο σταθμός μας φιλοξενεί παιδιά από 6 μηνών έως 6 ετών.

Τα τμήματα που λειτουργούν στον Παιδικό σταθμό – Νηπιαγωγείο είναι:

  • Βρεφικό
  • Μεταβρεφικό
  • Προνηπιακό
  • Νηπιακό

Το πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται σε κάθε τάξη.

Δραστηριότητες
Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.