ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας με την οικογένεια, καθώς και της δημιουργίας ενός πραγματικά ζεστού περιβάλλοντος.

Περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Χρησιμοποίηση φύλλων εργασίας
  • Αυθόρμητες & οργανωμένες δραστηριότητες
  • Επισκέψεις
  • Δανειστική βιβλιοθήκη

Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Πλήρης υγιεινή Διατροφή
  • Ιατρική παρακολούθηση
  • Σχολικό λεωφορείο

Περισσότερα

Τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν με τους άλλους,
μαθαίνουν να γνωρίζουν,  μαθαίνουν να είναι,
μαθαίνουν να κάνουν πράξεις.


Η επένδυση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους βασικότερους δείκτες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων από την άποψη της αποτελεσματικότητάς τους στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Προσχολική Αγωγή Φωτεινού
Αιτωλού 4 & Αλεξάνδρας,
134 51 Καματερό
Τηλέφωνο - Fax
210 23 81 088
E-mail
info@fotinos-school.gr