Δραστηριότητες

Συνοπτικά μερικές από τις δραστηριότητές μας είναι:

 • Χρησιμοποίηση φύλλων εργασίας με έμφαση στην Γλώσσα και τα Μαθηματικά κάνουν το μάθημα ευχάριστο και δημιουργικό
 • Αυθόρμητες και οργανωμένες δραστηριότητες
 • Ανάπτυξη διεπιστημονικών σχεδίων εργασίας με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών
 • Μαθήματα ειδικοτήτων (Αγγλικά, Μουσική)
 • Μάθημα μουσικοκινητικής
 • Μάθημα γυμναστικής
 • Μάθημα μπαλέτου
 • Εκπαιδευτική ρομποτική
 • Επισκέψεις
 • Γιορτές στα πλαίσια του σχολείου
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες

Η εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία αποτελούν το πρώτο στάδιο της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

Δραστηριότητες
Μέσα από το παιχνίδι και την δημιουργική απασχόληση, μαθαίνουν να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους, να αυτοπειθαρχούν αλλά και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.